C A L E N D A R SRS   TZAR BORIS III   0889 515 423 COORDINATOR CSM
Monday 17 February 20207 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
Events for day: Friday 14 February 2020     View week 7
09:00 - 12:00     Теодора Костова
Category : General
Теодора Костова

09:00 - 13:00     Цветелина Петрова
Category : General
Цветелина Петрова

09:00 - 12:00     Ана Вилфан
Category : General
Ана Вилфан ...

09:00 - 12:00     Десислава Стоянова
Category : General
Десислава Стоянова

09:00 - 12:00     Димитринка Петрунова
Category : General
Димитринка Петрунова

10:30     насрочена медиация-Десислава Николова, Елена Яньова-4 среща
Category : General
насрочена медиация-Десислава Николова, Елена Яньова-4 среща

13:00 - 17:00     Албена Добрева-Дашева
Category : General
Албена Добрева-Дашева

13:00 - 16:00     Людмила Вълчева
Category : General
Людмила Вълчева

15:00 - 17:00     Силвия Кирякова
Category : General
Силвия Кирякова ...

 

MEDIATOR WEB SITE - http://mediatorbg.eu/; www.facebook.com/CentarZaSpogodbiIMediaciacsm About Calendarix 0.8.20080808 Spogodbi@srs.justice.bg