C A L E N D A R SRS   TZAR BORIS III   0889 515 423 COORDINATOR CSM
Monday 28 September 20203 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
Events from 24 November 2019 till 30 November 2019 (week number : 48)     View month November
(Week starts Sunday)
Sunday 24 November 2019

Monday 25 November 2019
09:00 - 17:00     Борислав Георгиев
Category : General
Борислав Георгиев
09:00 - 11:30     Елена Танева-Николова
Category : General
Елена Танева-Николова
12:00 - 17:00     Албена Добрева-Дашева
Category : General
Албена Добрева-Дашева
12:00 - 17:00     Людмила Вълчева
Category : General
Людмила Вълчева
13:00 - 16:00     Таня Павлова
Category : General
Таня Павлвоа
15:00 - 17:00     Гергана Декова -М
Category : General
Гергана Декова- М
Tuesday 26 November 2019
10:00 - 17:00     Лидия Манова
Category : General
Лидия Манова
12:00     насрочена медиация-Цветелина Фердинандова, Габриела Димитрова-2 среща
Category : General
насрочена медиация-Цветелина Фердинандова, Габриела Димитрова-2 среща
16:00     насрочена медиация-Светослав Стефанов,Лидия Манова
Category : General
насрочена медиация- Светослав Стефанов,Лидия Манова
16:40 - 18:00     Цветанка Дишлийска
Category : General
Цветанка Дишлийска
Wednesday 27 November 2019
09:00 - 17:00     Силвия Кирякова
Category : General
Силвия Кирякова
09:00 - 17:00     Борислав Георгиев
Category : General
Борислав Георгиев
10:30     насрочена медиация-Елена Яньова, Десислава Николова, Евгения Пешова-5 среща
Category : General
насрочена медиация-Елена Яньова, Десислава Николова, Евгения Пешова-5 среща
13:00 - 17:00     Таня Павлова
Category : General
Таня Павлова
14:00 - 17:00     Станимира Стойчева
Category : General
Станимира Стойчева
16:30 - 18:30     Деси Исаева
Category : General
1
Thursday 28 November 2019
09:00 - 17:00     Силвия Кирякова
Category : General
Силвия Кирякова
10:00 - 17:00     Лидия Манова
Category : General
Лидия Манова
11:00     насрочена медиация-СГС,Симона Такова, Дима Александрова
Category : General
насрочена медиация-СГС,Симона Такова, Дима Александрова
13:00 - 17:00     Таня Павлова
Category : General
Таня Павлова
16:40 - 18:00     Цветанка Дишлийска
Category : General
Цветанка Дишлийска
Friday 29 November 2019
09:00 - 17:00     Силвия Кирякова
Category : General
Силвия Кирякова
09:00 - 17:00     Борислав Георгиев
Category : General
Борислав Георгиев
10:00 - 17:00     Лидия Манова
Category : General
Лидия Манова
10:30 - 13:30     Даниела Стойчева
Category : General
Даниела Стойчева
Saturday 30 November 2019

 

MEDIATOR WEB SITE - http://mediatorbg.eu/; www.facebook.com/CentarZaSpogodbiIMediaciacsm About Calendarix 0.8.20080808 Spogodbi@srs.justice.bg