C A L E N D A R SRS   TZAR BORIS III   0889 515 423 COORDINATOR CSM
Sunday 13 June 20210 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
  May   2021   Popup Month
June   2021
  Popup Month   July   2021  
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
  
1  
13:00
17:00
илиана сивова
2  
09:00
17:00
Елена Яньова
14:00
насрочена медиация-Димитринка Петрунова, Веселин Илков
15:00
насрочена медиация-онлайн-Десислава Каменова,Лъчезар Насвади-отменена
3  
09:00
12:00
Евгения Василева
16:00
насрочена медиация-Деси Исаева, Цвети Дишлийска-3 среща-отменена
4  
  ##  4 events  ##  
5  
6   View week 23
7  
  ##  4 events  ##  
8  
  ##  4 events  ##  
9  
09:00
17:00
Лидия Манова
15:00
17:00
Гергана Декова - М
10  
09:00
17:00
Елена Яньова
13:00
16:00
Вера Пъдарева
14:30
насрочена медиация- Свилена Димитрова, Дима Александрова
11  
10:00
12:00
Габриела Димитрова
11:00
насрочена медиация-Миряна Калчева,Евгения Василева-3 среща
12  
13   View week 24
14  
  ##  4 events  ##  
15  
09:00
17:00
Лидия Манова
15:00
17:00
Цвета Кантарова
15:00
17:00
Гергана Декова- М
16  
09:00
12:00
ELENA EVTIMOVA
13:00
16:00
Ана Вилфан
17  
  ##  5 events  ##  
18  
  ##  5 events  ##  
19  
20   View week 25
21  
09:00
17:00
Лидия Манова
22  
10:00
17:00
Евгения Пешова, Марияна Дублева
11:00
насрочена медиация-Деси Исаева, Мариана Дублева
23  
09:00
17:00
Лидия Манова
12:00
16:00
Вера Пъдарева
13:00
16:00
Ана Вилфан
24  
12:00
17:30
Цветелина Петрова
13:00
16:00
Ана Вилфан
13:00
17:00
илиана сивова
25  
  ##  4 events  ##  
26  
27   View week 26
28  
09:00
17:00
Лидия Манова
29  
09:00
12:00
Гергана Декова - М
30  
   
Today

MEDIATOR WEB SITE - http://mediatorbg.eu/; www.facebook.com/CentarZaSpogodbiIMediaciacsm About Calendarix 0.8.20080808 Spogodbi@srs.justice.bg