C A L E N D A R SRS   TZAR BORIS III   0889 515 423 COORDINATOR CSM
Thursday 22 April 20217 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
  February   2021   Popup Month
March   2021
  Popup Month   April   2021  
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
 
1  
09:00
12:00
Ирен Бекриева - М
10:30
насрочена медиация-Десислава Николова, Елена Яньова-2 среща
15:00
17:00
ГДекова - М
2  
09:00
17:00
Лидия Манова
11:00
13:00
Цвета Кантарова
3  
4  
09:00
17:00
Цвета Кантарова
09:00
17:00
Лидия Манова
5  
  ##  4 events  ##  
6  
7   View week 10
12:00
17:00
Ана Вилфан
8  
09:00
11:00
Десислава Исаева
9  
09:00
17:00
Лидия Манова
10:00
13:00
Симона Такова
10  
09:00
17:00
Елена Яньова
09:30
16:00
Евгения Пешова
09:30
16:00
Мариана Дублева
11  
09:00
12:00
ГДекова - М
12:00
16:00
Александра Лисийска
12  
09:00
12:00
Десислава Стоянова
11:00
16:00
Албена Добрева-Дашева
11:00
17:00
Людмила Вълчева
13  
14   View week 11
15  
09:00
12:00
Десислава Стоянова
09:00
11:00
Десислава Исаева
09:00
17:00
Елена Яньова
16  
  ##  4 events  ##  
17  
09:00
12:00
ELENA EVTIMOVA
15:00
17:00
ГДекова- М
18  
09:30
16:00
Евгения Пешова
09:30
16:00
Мариана Дублева
10:00
12:30
Евгения Василева
19  
  ##  5 events  ##  
20  
21   View week 12
22  
09:00
11:00
Десислава Исаева
09:00
17:00
Лидия Манова
23  
  ##  4 events  ##  
24  
  ##  4 events  ##  
25  
  ##  4 events  ##  
26  
  ##  5 events  ##  
27  
28   View week 13
29  
  ##  5 events  ##  
30  
  ##  4 events  ##  
31  
  ##  4 events  ##  
   
Today

MEDIATOR WEB SITE - http://mediatorbg.eu/; www.facebook.com/CentarZaSpogodbiIMediaciacsm About Calendarix 0.8.20080808 Spogodbi@srs.justice.bg