C A L E N D A R SRS   TZAR BORIS III   0889 515 423 COORDINATOR CSM
Friday 24 May 20241 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
Events for day: Thursday 30 November 2023     View week 48
09:00 - 12:00     Рада Николова
Category : General
Рада Николова

09:00     насрочена медиация-Елена Танева,Борис Божков
Category : General
насрочена медиация-Елена Танева,Борис Божков

09:00 - 14:00     Ангелина Бонева-Петрова
Category : General
Ангелина Бонева-Петрова

09:00 - 11:00     Елена Танева-Николова
Category : General
Елена Танева-Николова

10:00 - 16:00     Красимира Димитрова
Category : General
Красимира Димитрова ...

11:00 - 14:00     Снежина Джакерска
Category : General
Снежина Джакерска

11:00 - 16:00     Цветелина Фердинандова
Category : General
Цветелина Фердинандова

11:00 - 14:00     Наталиян Вълчовски
Category : General
Наталиян Вълчовски

12:00 - 17:00     Станимира Стойчева
Category : General
Станимира Стойчева

14:00     насрочена медиация-Ева Грекова, Весела Андонова-2 среща
Category : General
насрочена медиация-Ева Грекова, Весела Андонова-2 среща

14:00     насрочена медиация-Лидия Манова, Енинка Куртева
Category : General
насрочена медиация-Лидия Манова, Енинка Куртева

14:30     насрочена медиация-Симона Такова, Светозар Стефанов-индивидуална среща
Category : General
насрочена медиация-Симона Такова, Светозар Стефанов-индивидуална среща

 

MEDIATOR WEB SITE - http://mediatorbg.eu/; www.facebook.com/CentarZaSpogodbiIMediaciacsm About Calendarix 0.8.20080808 Spogodbi@srs.justice.bg