C A L E N D A R SRS   TZAR BORIS III   0889 515 423 COORDINATOR CSM
Wednesday 6 December 20239 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
Events from 03 December 2023 till 09 December 2023 (week number : 49)     View month December
(Week starts Sunday)
Sunday 03 December 2023

Monday 04 December 2023
09:00 - 12:00     Ирен Бекриева
Category : General
Ирен Бекриева - М ...
09:00 - 13:00     Красимира Асенова
Category : General
Красимира Асенова
09:30     Анета Енчева
Category : General
Анета Енчева
09:30 - 11:30     Валерия Харитонова
Category : General
Валерия Харитонова
10:00 - 14:00     Наталия Никова
Category : General
Наталия Никова
13:00 - 17:00     Теодора Костова
Category : General
Теодора Костова ...
16:00     насрочена медиация-Емил Ботов, без Емилия Стоилова-4 среща
Category : General
насрочена медиация-Емил Ботов,без Емилия Стоилова-4 среща
Tuesday 05 December 2023
09:00 - 12:00     Вера Янева
Category : General
участие в медиция
09:00 - 12:00     Елена Евтимова
Category : General
Елена Евтимова
09:00 - 17:00     Лидия Манова
Category : General
Лидия Манова
09:45     насрочена медиация-Рубина Минкова, Катерина Димитрова-4 среща
Category : General
насрочена медиация-Рубина минкова, Катерина Димитрова-4 среща
10:00     насрочена медиация-Десислава Николова, Красимира Асенова-4 обща среща
Category : General
насрочена медиация-Десислава Николова, Красимира Асенова-4 обща среща
11:00 - 14:00     Снежина Джакерска
Category : General
Снежина Джакерска
11:00 - 14:00     Наталиян Вълчовски
Category : General
Наталиян Вълчовски
12:00     насрочена медиация- Мариана дублева, Красимир Ташев-индивидуална среща
Category : General
насрочена медиация- Мариана дублева, Красимир Ташев-индивидуална среща
13:30 - 16:00     Росица Зографова
Category : General
Росица Зографова
Wednesday 06 December 2023
08:00 - 17:00     Диана Дукова
Category : General
Диана Дукова
09:00 - 11:00     Ася Йорданова
Category : General
Ася Йорданова
09:00 - 14:00     Ангелина Бонева-Петрова
Category : General
Ангелина Бонева-Петрова
09:00 - 17:00     Надежда Боева-Суванджиева
Category : General
Надежда Боева-Суванджиева
10:00     насрочена медиация-Десислава Монева, Карло Луканов
Category : General
насрочена медиация-Десислава Монева, Карло Луканов
10:00 - 17:00     Десислава Монева
Category : General
Десислава Монева
10:30 - 16:30     Мариана Величкова
Category : General
Мариана Величкова
12:00 - 17:00     Станимира Стойчева
Category : General
Станимира Стойчева
14:00 - 17:00     Рада Николова
Category : General
Рада Николова
Thursday 07 December 2023
09:00 - 14:00     Ангелина Бонева-Петрова
Category : General
Ангелина Бонева-Петрова
09:00 - 13:00     Милена Савова
Category : General
дежурство
09:30     насрочена медиация-Елена Евтимова, Александра Атанасова-2 среща-отменена
Category : General
насрочена медиация-Елена Евтимова, Александра Атанасова-2 среща-отменена
10:00 - 14:00     Габриела Велинова
Category : General
Габриела Велинова
10:00     Десислава Джарова
Category : General
комедиация с колега ...
10:00 - 16:00     Красимира Димитрова
Category : General
Красимира Димитрова ...
10:30     насрочена медиация-Симона Такова, Светозар Стефанов-индивидуална среща
Category : General
насрочена медиация-Симона Такова, Светозар Стефанов-индивидуална среща
13:00 - 17:00     Весела Андонова
Category : General
Весела Андонова
13:00 - 17:00     Ева Грекова
Category : General
Ева Грекова
Friday 08 December 2023
09:00 - 13:00     Весела Андонова
Category : General
Весела Андонова
09:00 - 17:00     Лилия Борисова
Category : General
Лилия Борисова
13:00 - 17:00     Таня Павлова
Category : General
Таня Павлова
14:00     насрочена медиация-Анета Енчева, Мирослав Рачев- индивидуални срещи
Category : General
насрочена медиация-Анета Енчева, Мирослав Рачев- индивидуални срещи
14:00     насрочена медиация-Лилия Борисова,Ина Петкова
Category : General
насрочена медиация-Лилия Борисова,Ина Петкова
14:00 - 17:00     Ина Петкова
Category : General
Ина Петкова
Saturday 09 December 2023

 

MEDIATOR WEB SITE - http://mediatorbg.eu/; www.facebook.com/CentarZaSpogodbiIMediaciacsm About Calendarix 0.8.20080808 Spogodbi@srs.justice.bg