C A L E N D A R SRS   TZAR BORIS III   0889 515 423 COORDINATOR CSM
Thursday 13 June 20245 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
  April   2024   Popup Month
May   2024
  Popup Month   June   2024  
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
   
1  
   
Официален почивен ден
2  
   
координатор платен отпуск
3  
   
Официален почивен ден
4  
5   View week 18
   
Великден
6  
   
Официален почивен ден
7  
  ##  4 events  ##  
8  
08:00
13:00
Петя Неделева
09:00
13:00
Красимира Асенова
13:00
17:00
Наталиян Вълчовски
9  
09:00
17:00
Елена Яньова
10:00
16:00
Енинка Куртева
10  
  ##  9 events  ##  
11  
12   View week 19
13  
09:00
13:00
Красимира Асенова
14:00
17:00
Рада Николова
15:30
насрочена медиация-Габриела Велинова,Светозар Стефанов-2 среща
14  
09:00
17:00
Станимира Стойчева
10:00
14:00
Мариана Дублева
15  
  ##  7 events  ##  
16  
09:00
13:00
Вера Пъдарева
09:00
Десислава Джарова
09:30
11:30
Валерия Харитонова
17  
  ##  6 events  ##  
18  
19   View week 20
20  
09:00
17:00
Елена Яньова
10:00
14:00
Симона Такова
10:00
17:00
Десислава Николова
21  
  ##  4 events  ##  
22  
  ##  5 events  ##  
23  
09:00
12:00
Ангелина Бонева-Петрова
10:00
12:00
Томислав Тошков
10:00
насрочена медиация-Габриела Велинова,Светозар Стефанов-3 среща-отменена
24  
   
Официален почивен ден
25  
26   View week 21
27  
09:30
насрочена медиация-Албена Дашева, Весела Андонова-индивидуална среща
09:30
насрочена медиация-Лилия Борисова, Надежда Боева-Суванджиева-отменена
10:00
13:00
Албена Пенова
28  
  ##  4 events  ##  
29  
  ##  5 events  ##  
30  
  ##  4 events  ##  
31  
  ##  6 events  ##  
 
Today

MEDIATOR WEB SITE - http://mediatorbg.eu/; www.facebook.com/CentarZaSpogodbiIMediaciacsm About Calendarix 0.8.20080808 Spogodbi@srs.justice.bg