Предстоящи медиации:
4.1.2017 16:00 Евгения Димова; Евгения Нанчева 32297/16   141 СРС
6.1.2017 14:00 Елена Яньовa; Лилия Борисова 15893/16   84 СРС
11.1.2017 10:00 Теодора Костова, Елена Яньовa 733/15   РС Сливница
11.1.2017 15:00 Симона Такова; Миряна Калчева 4733/07   72 СРС
13.1.2017 10:00 Катина Клявкова; Красимир Ташев 13083/16 2 86 СРС
13.1.2017 13:00 Теодора Костова, Елена Яньовa 31422/16   139 СРС
16.1.2017 10:00 Елена Яньовa; Лилия Симеонова 27745/16   125 СРС
17.1.2017 14:00 Елена Яньовa; Лилия Симеонова 17537/16   70 СРС
18.1.2017 09:30 Таня Йорданова 14585/16   139 СРС 
18.1.2017 15:30 Наталиян Вълчовски; Таня Йорданова 5436/16   84 СРС
19.1.2017 15:30 Евгения Димова; Евгения Нанчева 32297/16   141 СРС
23.1.2017 10:00 Богдана Ваташка; Мариана Дублева 52951/16   78 СРС
23.1.2017 15:00 Албена Пенова;Мариана Дублева 60486/15   48 СРС
24.1.2017 14:00 Елена Яньовa; Лилия Симеонова 26456/16 2 139 СРС
25.1.2017 10:00 Светолсав Стефанов; Елена Яньовa 67455/16   80 СРС
26.1.2017 14:00 Мариана Дублева;Елена Яньовa 56468/15   70 СРС
27.1.2017 10:00 Борислава Николова; Снежи Джакерска 2581/15   II A СГС
27.1.2017 14:00 Наталиян Вълчовски; Евгения Нанчева 60414/16   138 СРС
1.2.2017 15:30 Симона Такова; Миряна Калчева 4733/07 3 72 СРС
2.2.2017 11:00 Катина Клявкова; Красимир Ташев 13083/16 2 86 СРС
2.2.2017 14:00 Боянка Корнажева 38380/16   139 СРС
3.2.2017 10:00 Борислава Николова; Снежи Джакерска 2581/15 2 II A СГС
3.2.2017 13:00 Мариана Дублева; Елена Яньовa 3084/16   2В СГС
6.2.2017 10:00 Боянка Корнажева 38380/16 2 139 СРС
6.2.2017 12:00 Б. Корнажева 24425/16   83 СРС
7.2.2017 15:00 София Андреева; Лилия Борисова 28367/16   70 СРС
8.2.2017 12:00 Елена Яньовa 16275/16   139 СРС
9.2.2017 16:00 Елена Яньовa; Лилия Симеонова 17537/16   70 СРС
9.2.2017 10:00 Георги Бакалов 58517/15   32 СРС
15.2.2017 15:00 Светослав Стефанов; Елена Яньовa 67455/16 2 80 СРС
16.2.2017 16:30 Миряна Калчева; Алекс Лисийска 17375/16   70 СРС
17.2.2017 16:00 Владя Борисова;Симона Такова 7592/16   СГС
21.2.2017 16:00 Владя Борисова;Симона Такова 7592/16   СГС
21.2.2017 16:00 Деси Исаева; София Андреева 4738/16   I СГС
24.2.2017 10:00 Борислава Николова  22404/14   139 СРС
27.2.2017 13:30 Петранка Николова; Николина Петкова 37/16   РС Сливница
27.2.2017 16:00 Албена Пенова; Рубина Минкова 52561/16   83 СРС
28.2.2017 16:00 Елена Яньова, Снежина Джакерска 20140/07   64 СРС
1.3.2017 16:00 Милена Гунчева; Милена Савова 5760/16   2В СГС
2.3.2017 13:00 Лъчезар Насвади; Теодора Костова 49661/16   139 СРС
10.3.2017 10:00 Богдана Ваташка, Милена Гунчева 44712/16   139 СРС
10.3.2017 11:30 Катина Клявкова;Красимир Ташев 13083/16 3 86 СРС
10.3.2017 16:30 Мариана Дублева;Елена Яньова 74064/15   83 СРС
13.3.2017 16:00 Елена Яньова, Снежина Джакерска 20140/07 2 64 СРС
15.3.2017 15:00 Наталиян Вълчовски;Снежина Джакерска 6488/16   64 СРС
17.3.2017 09:30 Георги Бакалов 58517/15   32 СРС
20.3.2017 10:00 Борислава Николова;Ангелина Иванова 49667/16   80 СРС
20.3.2017 16:00 Албена Пенова; Рубина Минкова 52561/16 2 83 СРС
21.3.2017 09:00 Милена Савова;Диляна Божанова 53545/16   149 СРС
21.3.2017 10:00 Елена Яньова; Мариана Дублева 34735/15   37 СРС
21.3.2017 13:30 Елена Яньова; Таня Йорданова 74012/16   149 СРС
22.3.2017 10:30 Мария Сентова; Теодора Костова 5834/17   80СРС
23.3.2017 11:30 Катина Клявкова;Красимир Ташев 13083/16 4 86 СРС
23.3.2017 13:30 Мила Валтер; Евгения Димова 629/17   149 СРС
24.3.2017 10:00 Богдана Ваташка, Милена Гунчева 44712/16 2 139 СРС
23.3.2017 00:00 Елена Яньова;Лилия Симеонова 26456/16   139 СРС
24.3.2017 15:00 Ангелина Иванова; Мариана Дублева 6169/16   СГС
27.3.2017 09:00 Милена Савова;Диляна Божанова 53545/16   149 СРС
27.3.2017 15:00 Албена Пенова; Карло Луканов 58514/16   86 СРС
28.3.2017 09:00 Милена Савова;Диляна Божанова 53545/16   149 СРС
28.3.2017 16:00 Деси Исаева;Мариана Дублева 8115/17   86 СРС
29.3.2017 13:00 Вера Симеонова; Рубина Минкова 3134/17   91 СРС
29.3.2017 10:00 Елена Яньова;Лилия Симеонова 26456/16   139 СРС
30.3.2017 14:00 Наталиян Вълчовски;Снежина Джакерска 48554/16   125 СРС
30.3.2017 16:00 Милена Савова;Диляна Божанова 53545/16   149 СРС
31.3.2017 11:00 Борислава Николова, Антон Александров 14585/16   139 СРС
3.4.2017 15:30 Мариана Дублева; 34400/15   46 СРС
3.4.2017 16:30 Наталиян Вълчовски;Снежина Джакерска 6488/16 2 64 СРС
4.4.2017 10:00 Мариана Дублева 4173/17   126 СРС
5.4.2017 11:00 Алекс Лисийска;Таня Йорданова 71143/14   37 СРС
5.4.2017 11:00 Георги Бакалов 58517/15   32 СРС
7.4.2017 14:30  Лилия Борисова;Свилена Димитрова 25194/16   83 СРС
11.4.2017 10:00 Елена Яньова; Лилия Симеонова 570/17   126 СРС
11.4.2017 15:00 Вера Симеонова; Рубина Минкова 3134/17   91 СРС
11.4.2017 16:00 Мариана Дублева 4173/17   126 СРС
12.4.2017 14:00 Борислава Николова-скайп 48330/16   139 СРС
18.4.2017 15:00 Евгения Димова; Цвета Таманова 7428/17   84 СРС
18.4.2017 14:30 Светослав Стефанов, Гергана Декова 48635/16   83 СРС
21.4.2017 09:00 Лилия Борисова; Свилена Димитрова 25194/16   83 СРС
24.4.2017 16:30 Евгения Димова; Цвета Таманова 7428/17   84 СРС
25.4.2017 09:00 Теодора Костова;Нина Курдоманова 52437/16   83 СРС
25.4.2017 16:30 Е.Г. 192/16   4 Г СГС
2.5.2017 10:30 Теодора Костова;Рената Вълкова 10734/17   153 СРС
4.5.2017 09:00 Свилена Димитрова;Адриана Страхилова 16290/16 5 83 СРС
5.5.2017 13:00 Свилена Димитрова;Лилия Борисова 25194/16   83 СРС
9.5.2017 11:00 Богдана Ваташка;Емил Ботов 4495/15   36 СРС
9.5.2017 09:30 Милена Савова;Петя Неделева 64952/16   84 СРС
9.5.2017 13:30 Милена Гунчева;Ася Йорданова 12598/16   І ВЗ БР СГС
10.5.2017 11:00 Миряна Калчева; Алекс Лисийска 4829/16   І ВЗ БР СГС
11.5.2017 10:00 Милена Гунчева;Румен Николов 29226/16   83 СРС
11.5.2017 00:00 Милена Савова;Петя Неделева 64952/16   84 СРС
15.5.2017 16:00 Евгения Димова; Цвета Таманова 7428/17 2 84 СРС
16.5.2017 11:00 Милена Гунчева; Румен Николов 55902/16   80 СРС
16.5.2017 14:00 Елиза Николова; Симона Такова 1883/15   СГС ІV Г ВЗ
17.5.2017 13:00 Петко Теодосиев; Десислава Монева 23381/16   126 СРС
18.5.2017 10:00 Борислава Николова;Ангелина Иванова 49667/16   80 СРС
19.5.2017 11:00 Милена Гунчева; Румен Николов 55902/16   80 СРС
22.5.2017 10:00 Елена Яньова; Димитринка Петрунова 1614/17   139 СРС
22.5.2017 11:00 Мариана Дублева; Георги Бакалов 63721/16   58 СРС
26.5.2017 10:00 Мариана Дублева; Свилена Димитрова 60743/16   80 СРС
26.5.2017 11:30 Мариана Дублева; Георги Бакалов 63721/16   58 СРС
29.5.2017 11:00 Богдана Ваташка Емил Ботов 4495/15   36 СРС
30.5.2017 11:00 Мариана Дублева; Георги Бакалов 63721/16   58 СРС
5.6.2017 10:00 Ирен Бекриева; Гергана Декова 9429/16   СГС
7.6.2017 09:30 Мариана Дублева; Ася Йорданова  57234/16   84 СРС
7.6.2017 10:00 Мариана Дублева; Ася Йорданова 65999/16   149 СРС 
8.6.2017 11:00 Адриана Страхилова; Нина Курдоманова 56568/16   83 СРС
8.6.2017 11:00 Марияна Дублева; Георги Бакалов 63721/16   58 СРС
8.6.2017 14:00 Елиза Николова; Симона Такова 1883/15   СГС ІV Г ВЗ
13.6.2017 10:00 Албена Пенова: Десислава Монева 80024/15   37 СРС
14.6.2017 09:00 Мариана Дублева; Свилена Димитрова 60743/16   80 СРС
14.6.2017 10:00 Елена Яньова; Лилия Симеонова 72169/16   83 СРС
15.6.2017 16:00 Милена Гунчева; Ивайло Данов 451/17   СГС II с-в
20.6.2017 11:00 Марияна Дублева; Георги Бакалов  63721/16   58 СРС
22.6.2017 12:00 Албена Пенова, Десислава Монева 6363/16   СГС
26.6.2017 11:00 Милена Гунчева ; Даниела Стойчева 15726/15   І ВЗ БР СГС
3.7.2017 10:00 Петя Неделчева; Мария Савова 15818/16   СГС s
3.7.2017 10:30 Ирен Бекриева; Десислава Монева 1522/17   1ВЗ БР СГС
4.7.2017 11:30 Адриана Страхилова; Нина Курдоманова 56568/16   83 СРС
17.9.2017 11:00 Мариана Дублева; Ася Йорданова 65999/16   149 СРС
23.8.2017     14561/16   СГС
11.9.2017 10:00 Борислава Николова; Ангелина Николова 49667/16   80 СРС
27.9.2017 10:30 Милена Гунчева; Ивайло Данов 451/17   II ВЗ БР СГС
Всички останали делнични дни са свободни. Работно време на ЦСМ е от 10:00 до 16:00 часа  
За заявяване на нови медиации се свържете с:       
Г-ца Юлия Шулева(за СГС) тел. 02/9219 413 
Г-жа Мариана Николова (за СРС) тел. 02/8955 423
Мобилен телефон: 0889 515 423